Secretarul de stat Sorin Munteanu s-a întâlnit astãzi, la sediul MDRT, cu Excelenta Sa Martin Eichtinger, Ambasadorul Austriei în România si cu doamna Petra Stolba, Director General al Oficiului National de Turism al Austriei. 

În cadrul întrevederii, s-a subliniat importanta colaborãrii în ceea ce priveste dezvoltarea de programe turistice comune si promovarea acestora, care sã contribuie la cresterea circulatiei turistice dintre cele douã tãri. În acest context, se poate pune accent pe turismul de croazierã pe Dunãre, produs care în prezent se bucurã de succes printre turistii austrieci. În acest sens, Secretarul de Stat Sorin Munteanu a vorbit despre atentia pe care MDRT o acordã zonei Dunãrii, prin includerea acesteia în Strategia Nationalã de Dezvoltare a Ecoturismului si prin sprijinirea proiectelor care presupun amenajarea de porturi turistice. 

Sorin Munteanu a salutat deschiderea la Bucuresti a biroului de promovare turisticã a Austriei si a mentionat buna colaborare dintre ONT Austria si biroul de informare si promovare turisticã a României de la Viena.