Atlasul a fost conceput ca un instrument de analiză contextuală a realităţilor teritoriale româneşti în scopul asistării deciziilor politice şi administrative. « Contextual » înseamnă în acest caz integrarea fiecărui aspect analizat (de exemplu investiţiile străine) în cadrul dinamicilor generale ale teritoriului (dinamica demografică, reţeaua de aşezări, mediul economic, starea sistemului de transport…). Se elimină astfel o bună parte din subiectivismul deciziilor luate pe baza unor analize simple, sectoriale. Utilizatorul poate decide singur care sunt elementele pe care trebuie să le ia în seamă atunci când doreşte să contextualizeze un anumit fenomen. Pentru a-şi îndeplini obiectivul, Atlasul propune două serii de hărţi complementare:

a) Hărţile analitice, în general realizate prin analize univariate, care au menirea de a prezenta expresia spaţială a unui fenomen la un moment dat (de ex. repartiţia patronatului feminin) sau evoluţia unui indicator pe o durată determinată (de exemplu repartiţia valorilor medii ale natalităţii între 2001 şi 2006). În unele cazuri, o serie redusă de hărţi pe aceeaşi temă poate expune o scurtă evoluţie a dinamicii valorilor medii ale unui anumit indicator (de exemplu evoluţia valorilor bilanţului natural al populaţiei între 1990-1994, 1995-2000 şi 2001-2006). Utilizarea statisticii multivariate sau a modelelor cantitative completează în unele cazuri seriile de hărţi analitice cu unele mai complexe (de exemplu „Tipurile de spaţii rurale” sau „Intensitatea polarizării urbane a teritoriului”).

Hărţile analitice sunt grupate pe capitole (Integrare europeanăDiviziuni administrativePopulaţieAşezăriEconomie, etc.), care pot fi accesate pe stânga paginii, şi subcapitole (AgriculturăIndustrieServicii comerciale), care pot fi accesate prin butoanele situate în partea de sus a paginii deschise prin accesarea unui anumit capitol.

La accesarea unui nou capitol se deschide automat o fereastră conţinând un text ce are drept scop facilitarea interpretării hărţilor din capitolul respectiv. Utilizatorul poate închide fereastra, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel vizualizarea hărţilor. Utilizarea textului, prin intermediul hyperlink-urilor, poate însă uşura analizele transversale.

b) Hărţile dinamice, oferă utilizatorului posibilitatea observării evoluţiei spaţiale pe termen lung a unui fenomen anume (de exemplu variaţia valorilor soldului migrator între 1966 şi 2006 sau difuzia întreprinderilor cu capital străin între 1991 şi 2004). Realizate din an în an, aceste serii permit sesizarea tendinţelor spaţiale ale proceselor şi fenomenelor socio-economice şi calibrarea deciziilor de amenajare a teritoriului. Vizualizarea lor este posibilă cu ajutorul unui program integrat, care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege viteza de derulare, de a derula hărţile automat sau manual sau de a reveni la o hartă anterioară celei vizualizate la un moment dat.

Hărţile dinamice sunt grupate în aceleaşi capitole ca şi hărţile analitice; accesarea unui capitol deschide direct lista hărţilor disponibile pentru primul subcapitol din capitolul accesat.