Ministrul dezvoltãrii regionale si turismului, Elena Udrea, a semnat astãzi, la Iasi, douã contracte finantate prin Programul Operational Regional, din domeniul turismului si al infrastructurii scolare precum si un protocol privind initierea unui parteneriat pentru Bahlui. 

1. Proiectul „Zona de agrement Ciric” se va derula pe parcursul a 29 de luni si îsi propune sã valorifice potentialul turistic al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în vederea creãrii de noi locuri de muncã si sustinerii cresterii economice durabile si echilibrate a regiunii. Astfel, va fi creatã zona de agrement Ciric care va spori numãrul de vizitatori pânã la 241.686 pentru primii cinci ani operationali. Ca urmare a creãrii zonei de agrement Ciric, în cadrul structurilor de primire turisticã la nivelul judetului Iasi se urmãreste cresterea numãrului de înnoptãri cu 55,14% pânã în anul 2015, precum si cresterea duratei medii de sedere de la 2,11 zile la 2,5 zile, respectiv o crestere de 18,5 %. 

Vor fi realizate amenajãri exterioare, printre care: carosabile, alei pietonale, piste de biciclisti, împrejmuiri, retele exterioare, mobilier urban, platforme de colectare deseuri; plaje si piscine cu vestiare, dusuri, toalete, spatii administrative, de depozitare si de prim ajutor, turn observatie; locuri de joacã pentru copii, terenuri de sport – minigolf, paintball, fotbal, tenis handbal, baschet, tenis de masã, debarcadere si pontoane, telescaun. 

Valoarea totalã a proiectului este de 11.058.878,45 euro, din care 4.187.236,16 euro finantare europeanã nerambursabilã. 

2. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi” va fi implementat timp de 21 de luni si îsi propune îmbunãtãtirea calitãtii infrastructurii necesare accesului persoanelor cu dizabilitãti din judetul Iasi la educatie, prin consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea a cinci institutii de învãtãmânt. 

Valoarea totalã a proiectului este de 7.792.497,69 euro, din care 5.301.213,96 euro finantare europeanã nerambursabilã. 

3. Protocolul privind initierea unui parteneriat pentru Bahlui încheiat între Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului, Ministerul Mediului si Pãdurilor si Consiliul Judetean Iasi presupune amenajarea albiei râului Bahlui, în municipiul Iasi. Obiectivul acestui proiect de investitie îl reprezintã dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în zona urbanã a râului Bahlui prin: realizarea de alei pietenoale si/sau pentru biciclisti, bãnci si alte amenajãri pentru agrement, iluminatul public al zonei, cu echipemente bazate pe energie din surse regenerabile, constructii transversale peste albia râului, cu scop comercial (magazine de suveniruri, cafenele, terase, restaurante etc.), fântâni arteziene si alte elemente de atractie, stãvilare mobile si amenajari pentru asigurarea navigabilitãtii ambarcatiunilor usoare de agrement sau sportive în zona dintre Podul de Piatrã si Podul Tudor Vladimirescu. 

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului este interesat de dezvoltarea infrastructurii de turism si agrement în zonele cu potential ridicat, Iasiul fiind unul dintre centrele regionale de interes national în acest sens.