Dupã 1990,Consiliul European a pus  în discutie posibilitatea extinderii Uniunii Europne prin cooptarea de noi membri dintre  tãrile Europei Centrale  si de Est. In acest scop, toate tãrile candidate la aderare au încheiat Acorduri de asociere cu Uniunea Europeanã, care prevãd instaurarea unei zone de comert liber  si modalitatile institutionalizate de dialog  între guvernele acestor tãri si institutiile comunitare, precum si domeniile care fac obiectul noilor relatii între cele douã pãrti. Initiativa extinderii Uniunii Europene a fost materializatã oficial  la Consiliul European de la Copenhaga, din 1993.

Acordul European constituie  baza legalã a relatiilor dintre  România  si Uniunea Europeanã. Documentul a fost semnat la 1 februarie 1993, a fost ratificat prin  Legea nr. 20/1993 si a fost publicat în “Monitorul Oficial” din 12 aprilie 1993. Acordul de  Asociere a intrat  în vigoare la 1 februarie 1995, iar la 22 iunie 1995, România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeanã.Acordul instituie asocierea României  la Uniunea Europeanã si stabileste formele dialogului politic permanent si cooperãrii economice între  cele douã pãrti.
Principiile generale ale Acordului si obiectivele procesului de asociere sunt urmãtoarele:

  • Crearea cadrului institutional pentru realizarea unui intens dialog politic;
  • Sprijinirea eforturilor  României pe calea dezvoltãrii economiei de piatã si consolidãrii democratiei;
  • Liberalizarea circulatiei mãrfurilor, serviciilor, capitalului si pesoanelor;
  • Crearea cadrului pentru dezvoltarea cooperãrii economice, sociale, financiare, si culturale.