Atunci când vindeți, închiriați sau modernizați (o renovare majoră) un imobil, un apartament etc., veți avea nevoie de un document legal numit certificat de performanță energetică.

În limbajul uzual acesta este mai cunoscut sub numele scurt de certificat energetic.

Ce este un certificat energetic și în ce situații este necesar?

Certificatul energetic pentru clădiri este un document legal, tipărit, care arată cât de performant din punct de vedere energetic este un imobil sau parte a sa (numită unitate a clădirii în legislație).

El este necesar pentru clădirile  aflate în proprietatea / administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, cele în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Acest document este obligatoriu să existe atât la imobilele noi (ce se construiesc), cât și la cele existente (ce se vând, se închiriază sau suferă o renovare majoră) și au următoarele funcțiuni:

 • clădiri cu rol rezidențial – colectiv sau individual (blocuri de apartamente, case/vile);
 • birouri;
 • imobile de învățământ;
 • sănătate;
 • hoteluri și restaurante;
 • activități sportive;
 • comerț;
 • imobile cu alte funcțiuni.

Există și categorii de imobile pentru care nu este necesar acest document (din diverse motive):

 • clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 m2.

Performanța energetică a clădirilor

Performanța energetică a unei clădiri sau unități de clădire se exprimă în principal prin următorii indicatori de performanță:

 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie primară;
 • indicele de emisii echivalent CO2;
 • consum total specific de energie din surse regenerabile.

Performanța energetică a clădirii sau unității de clădire se determină în baza consumului calculat în conformitate cu metodologia de calcul sau a consumului real de energie și reflectă consumul de energie pentru:

 • încălzirea/răcirea spațiului;
 • apă caldă menajeră;
 • ventilare;
 • iluminat integrat;
 • alte sisteme tehnice ale clădirii.

Cerințele stabilite în metodologie țin seama de asigurarea condițiilor de climat interior confortabil și sănătos, inclusiv de calitatea corespunzătoare a aerului interior, pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condițiile locale, destinația dată în proiect și vechimea clădirii.

Clasele energetice

În certificatul energetic, imobilele sunt încadrate în clase energetice, de la A (cele mai performante), cu un consum energetic sub 125 kWh/m2/an, până la clasa G (cele mai puțin performante), cu un consum de peste 820  kWh/m2/an.