închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
» » Programul de consolidare a clădirilor publice - componenta B: reducerea riscului seismic

UNITATEA DE MANAGEMENT A “PROIECTULUI DE DIMINUARE A RISCURILOR ÎN CAZUL PRODUCERII CALAMITÃTILOR NATURALE SI PREGÃTIREA PENTRU SITUATII DE URGENTÔ

Unitatea de Management a Proiectului (UMP MDRL) îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, pentru asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Acordului de Împrumut si a Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã încheiate între România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), pentru finantarea „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã”. Unitatea de Management a Proiectului (UMP MDRL) este subordonatã direct Ministrului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei.
 
Obiectivul principal al Unitãtii de Management a Proiectului îl reprezintã implementarea Componentei B a Proiectului - Reducerea Riscului Seismic, precum si coordonarea si consolidarea Rapoartelor Trimestriale Generale pentru întregul Proiect privind managementul financiar, activitatea de achizitii si contractare, respectiv raportarea privind stadiul implementãrii întregului Proiect.

PROGRAMUL DE CONSOLIDARE A CLADIRILOR PUBLICE - PROIECTUL DE DIMINUARE A RISCURILOR IN CAZUL PRODUCERII CALAMITATILOR NATURALE SI PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA - COMPONENTA B: REDUCEREA RISCULUI SEISMIC


Cadru legislativ

 • Legea nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) privind finantarea “Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã” si a Acordului de Asistentã Financiarã Nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitãtii Globale de Mediu privind finantarea “Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã”, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificãrile si completarile ulterioare.
 • HG nr.523/2004 privind aprobarea „Programului pentru Prevenirea si Managementul Riscului la Dezastre Naturale, Componenta B: Reducerea Riscului Seismic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevãzute în etapa I de implementare a programului.


Scop
: Consolidarea clãdirilor publice de importantã vitalã si clãdiri în care se desfãsoarã servicii publice de importantã vitalã si ridicarea capacitãtii institutionale în domeniul reducerii riscului seismic.

Obiective:

1) Subcomponenta B1: Consolidarea clãdirilor publice de importantã vitalã si a celor in care se desfãsoarã servicii publice de importantã vitalã

 • are în vedere consolidarea elementelor structurale si nestructurale ale clãdirilor publice de importantã vitalã, cu rol esential în rãspunsul la situatii de urgentã a cãror functionalitate în timpul si imediat dupã producerea unui cutremur trebuie asiguratã (se asigurã si functionalitatea integralã post consolidare),
 • selectia constructiilor eligibile a avut în vedere toatã zona seismicã Vrancea si s-a fãcut de cãtre experti tehnici atestati, în colaborare cu specialistii Bãncii Mondiale, cu pornire de la un numãr de peste 300 obiective inventariate,
 • proiectul cuprinde constructii amplasate în zona seismicã Vrancea si pentru care intensitatea seismicã (exprimat în grade MSK) este minim VIII, încadrate în principal la clasa I de importantã, respectiv constructii de importantã vitalã pentru societate a cãror functionalitate în timpul si imediat dupã producerea unui cutremur puternic trebuie sã se asigure integral; lista obiectivelor a fost aprobatã de Banca Mondialã în luna ianuarie 2004, cu ocazia Misiunii de evaluare finalã a Proiectului si de Guvernul României prin HG nr. 523/2004, cu urmãtoarea structurã: constructii pentru interventii în caz de urgentã si dezastru: puncte de comandã protectie civilã si statii pompieri, sedii structuri pentru asigurarea ordinii publice, sedii centre de control în caz de dezastru, prefecturi, consilii judetene, primãrii, centre de salvare
 • Spitale de urgentã (clãdiri/corpuri cu blocuri operatorii si sectii de reanimare) nominalizate în Planurile de Apãrare
 • Constructii în domeniul educatiei: unitãti de învãtãmânt superior si centre pentru protectia copilului
 • Clãdiri publice importante.


2) Subcomponenta B2: Proiectare si supervizare -
aceastã componentã finanteazã activitatea de proiectare pentru constructiile eligibile nominalizate la subcomponenta B1, asistenta tehnicã pentru managementul contractelor, precum si supervizarea lucrãrilor de executie

3) Subcomponenta B3: Evaluarea riscului în sectorul energetic - are ca scop evaluarea globalã a gradului de vulnerabilitate si a riscului aferent asupra functionãrii în conditii optime a constructiilor pentru productie, transport si distributie a energiei electrice a gazelor naturale si a petrolului, care este esentialã dupã producerea unui dezastru, în conditiile în care România este vulnerabilã la seisme

4) Subcomponenta B4: Revizuirea Codului de proiectare anti-seismic - are ca scop actualizarea si armonizarea cu experienta internationalã (apropierea de formatul folosit în Uniunea Europeanã) a Codului de proiectare anti-seismic, în vederea includerii recentelor evolutii în materie de metodologie si tehnologie

5) Subcomponenta B5: Perfectionare profesionalã în metode cost-eficiente de consolidare - are ca scop introducerea conceptelor tehnice actualizate referitoare la cutremure, care sunt integrate cu codurile de proiectare revizuite, având la bazã criteriul de performantã

Autoritatea de implementare: Unitatea de Management a „Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã” – Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei.

Beneficiari:

 • Autoritati Publice Centrale: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovãrii, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Comunicatiilor si Societãtii Informationale - Compania Nationala Posta Româna S.A., Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
 • Autoritãti Publice Locale
  • Municipiul Bucuresti: Consiliul Local al Sectorului 1 si Consiliul Local al Sectorului 4
  • Judetul Bacãu: Consiliul Judetean Bacau
  • Judetul Brãila: Consiliul Judetean Brãila
  • Judetul Cãlãrasi: Consiliul Judetean Cãlãrasi
  • Judetul Dâmbovita: Consiliul Judetean Dâmbovita
  • Judetul Galati: Consiliul Judetean Galati
  • Judetul Ialomita: Consiliul Judetean Ialomita si Consiliul Local Fetesti
  • Judetul Ilfov: Consiliul Judetean Ilfov
  • Judetul Iasi: Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Iasi
  • Judetul Vrancea: Consiliul Judetean Vrancea, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu, Consiliul Local Odobesti
  • Judetul Vaslui: Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul Local Bârlad
  • Judetul Prahova: Consiliul Local Mizil, Consiliul Local Ploiesti, Consiliul Local Sinaia
  • Judetul Teleorman: Consiliul Local Rosiorii de Vede
  • Judetul Tulcea: Consiliul Judetean Tulcea
 • Alte Institutii
  • Societatea Nationalã de Cruce Rosie din România
  • Filiala Zonalã de Cruce Rosie Târgoviste
  • Filiala Zonalã de Cruce Rosie Bacãu


Parteneri: Pentru implementarea Componentei B a Proiectului, UMP MDRL colaboreazã cu: Ministerul Finantelor Publice, Banca Mondialã, Unitãtile de Management a Proiectelor din cadrul Agentiilor de Implementare care asigurã implementarea celorlalte componente ale proiectului, autoritãti publice centrale si locale, beneficiari directi ai Proiectului, institute de cercetare si firme de proiectare, directiile din structura Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei care, conform competentelor, sunt implicate în implementarea Proiectului.

Surse de finantare: Finantarea Componentei B este asiguratã dintr-un împrumut BIRD si o co-finantare a Guvernului României, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei. Investitiile complementare pentru asigurarea functionalitãtii integrale a clãdirilor sunt finantate din alte surse legal constituite de beneficiarii directi.

Buget total program: Potrivit Acordului de Împrumut, costul Componentei B si a managementului Proiectului aferent este de 73,758 milioane dolari USD. Co-finantarea beneficiarilor se ridica la peste 100 milioane USD.

Termen de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Nu exista.

Durata: 2005 - 2009.

Persoana de contact:
Petrescu Stela, Director general al Unitãtii de Management a Proiectului
E-mail: stela.petrescu@mdrl.ro
Tel. 0372.114.508
Fax. 0372.115.418

(actualizat: 08-10-2009)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864