închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
» » Programul pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic (clădiri cu bulină rosie)PROGRAMUL ANUAL DE ACTIUNI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA CLADIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE, ÎNCADRATE PRIN RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC SI CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC (cladiri cu bulina rosie)
Cadru legislativ:

 • Ordonanta Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in baza Legii nr.195/2007;
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.20/1994, republicata, aprobate prin Hotararea de Guvern nr.1364/2001;
 • Hotararea de Guvern nr.148/2010 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.

Scop: Reducerea riscului seismic, in principal in ceea ce priveste cladirile de locuit inalte cu peste P+3 etaje si care au fost incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic (aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.20/1994, republicata).

Obiectiv: Programul vizeaza consolidarea cladirilor de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public.

Prioritatile in ceea ce priveste reducerea riscului seismic sunt:

 • constructiile de locuit inalte din beton armat realizate inainte de anul 1941;
 • cladirile cu peste P+3 etaje, construite inainte de anul 1978 si care detin spatii publice la parter sau alte nivele ale cladirii.

Cladirile prioritare sunt stabilite pe baza urmatoarele criterii tehnice:

 • numărul (mediu) de persoane existente in cladire;
 • existenta spatiilor publice (la parter sau la alte niveluri ale cladirii);
 • gradul de avariere a structurii cladirii la cutremurele din 1940, 1977, 1986;
 • asimetria structurii cladirii, in plan si in elevatie, precum si numarul de etaje ale acesteia;
 • anul construirii, respectiv normele de proiectare antiseismică utilizate pentru proiectarea structurii de rezistenta a cladirii;
 • pozitia in municipiu/oras a cladirii si consecintele la scara urbana ale unei prabusiri;
 • conditiile locale de teren, ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasi-rezonante cu perioada fundamentală de vibratie a cladirii.

Eligibilitate: Beneficiaza de acest program proprietarii locuintelor, persoanele fizice din cladirile de locuit incadrate in clasa I de risc seismic si, implicit, autoritatile publice locale in a caror responsabilitate intra gestionarea situatiilor de urgenta provocate de calamitati naturale, respectiv cutremure de pamant. Pentru a intra in program asociatiile de proprietari trebuie sa intocmeasca o cerere conform anexei nr.7 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.1364/2001 pentru expertizarea tehnica, pe care trebuie sa o depuna la Consiliul local insotita de urmatoarele documente: fisa de identificare a constructiei tip cladire cu destinatia de locuinta, intocmita conform anexei nr.5 si lista proprietarilor si destinatia spatiilor din cladire, intocmita conform anexei nr. 6.

Etape de derulare:

 • identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice;
 • expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementările tehnice;
 • aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiză tehnică, respectiv proiectarea si executia lucrarilor de consolidare.

Beneficiari: Proprietarii locuintelor, persoane fizice din cladirile de locuit incadrate in clasa I de risc seismic. Autoritatile publice locale in a caror responsabilitate intra gestionarea situatiilor de urgenta provocate de calamitati naturale, respectiv cutremure de pamant.

Buget total program: Fondurile pentru finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare aferente locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile incluse in programele anuale se asigura de la bugetul de stat in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Programele anuale elaborate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor se aproba prin hotarare a Guvernului, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, si avizate de Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al constructiilor.

Conform prevederilor Legii nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, a fost alocata suma de 8 172 mii lei in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public incluse in programul pe anul 2010.

Surse de finantare: Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile incluse in programele anuale se vor asigura astfel:

 • din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, in limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, pentru locuintele proprietate privată ale persoanelor fizice;
 • din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;
 • din bugetul de stat, din bugetele locale, după caz, in limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, existente in proprietatea sau in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;
 • din fondurile proprii ale agentilor economici, pentru locuintele si spatiile cu altă destinatie decat cea de locuintă, aflate in proprietatea sau in administrarea acestora;
 • din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuintă.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare:Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.20/1994, republicata in baza Legii nr.195/2007;

Durata: Programe anuale de actiuni.

Persoana de contact:
Dudau Constantin, Consilier
E-mail: constantin.dudau@mdrt.ro

(actualizat: 02-06-2010)

Fişiere ataşate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864