TRANSPARENTA Consultari interministeriale

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010, si a Protocolului aditional la acesta, semnat la Chisinau, la 23 septembrie 2010.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 23.09.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe asdresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord – Directia Generala Juridica, la adresa de e-mail: stefana.arsene@mdrt.ro sau la nr. de fax 037.211.16.49.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 5 zile.

(23-09-2010)