TRANSPARENTA Consultari interministeriale

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTARARE privind modificarea Anexei nr.10 la Hotarârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 03.08.2010.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe asdresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord – Directia Generala Juridica, la adresa de e-mail: stefana.arsene@mdrt.ro sau la nr. de fax 037.211.16.84.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 5 zile.

(03-08-2010)