Dezvoltare regionala » Programul Operational Regional 2007-2013 » Stadiul implementarii financiare


PLATI POR
AXA 1 - Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere
Domeniul 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbanã (10-09-2010)
AXA 2 - Îmbunãtãtirea infrastructurii de transport regionale si locale
Domeniul 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strãzi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centurã (actualizat 10-09-2010)
AXA 3 - Îmbunãtãtirea infrastructurii sociale
Domeniul 3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sãnãtate (actualizat 10-09-2010)
Domeniul 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale (actualizat 10-09-2010)
Domeniul 3.3 - Imbunatatirea dotãrii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgentã (actualizat 10-09-2010)
Domeniul 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionalã continuã (actualizat 10-09-2010)
AXA 4 - Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional si local
Domeniul 4.1 - Dezvoltarea durabilã a structurilor de sprijinire a afacerilor de importantã regionalã si localã (actualizat 10-09-20100)
Domeniul 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregãtirea pentru noi activitãti
Domeniul 4.3 - Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor (actualizat 10-09-2010)
AXA 5 - Dezvoltarea durabilã si promovarea turismului
Domeniul 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe (actualizat 10-09-2010)
Domeniul 5.2 - Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitãtii serviciilor turistice (actualizat 10-09-2010)
Domeniul 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitãtii României ca destinatie turisticã (actualizat 10-09-2010)
AXA 6 - Asistentã tehnicã pentru sprijinirea implementãrii POR